“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

 

GARAmūzika-ziedojumi 

GARAzīmes-ziedojumi 

Ziedojumi visām draudzēm


Ziedojumi GARAmūzikas pasākumam


STENDES EV.LUT.DRAUDZE

Reģ.Nr.: 90000338782

Banka: SEB banka

Kods: UNLALV2X028

Konts: LV15UNLA0028700701005


Ar mērķa norādi GARAmūzika.

Ziedojumi GARAzīmes


STENDES EV.LUT.DRAUDZE

Reģ.Nr.: 90000338782

Banka: SEB banka

Kods: UNLALV2X028

Konts: LV15UNLA0028700701005


Ar mērķa norādi GARAzīmes.


Ziedojumi Stendes baznīcai, ērģelēm, draudzes sociālai palīdzībai un jaunatnes darbam

 

STENDES EV.LUT.DRAUDZE

Reģ.Nr.: 90000338782

Banka: SEB banka

Kods: UNLALV2X028

Konts: LV15UNLA0028700701005


Lūdzam norādīt ziedojuma mērķi.


Ziedojumi Strazdes baznīcai, ērģelēm, draudzes sociālai palīdzībai un jaunatnes darbam


STRAZDES EV.LUT.DRAUDZE

Reģ.Nr.: 90000959065

Banka: AS SWED BANKA

Kods: HABLV22

Konts: LV88HABA0551020992919

 

Lūdzam norādīt ziedojuma mērķi.

 

Ziedojumi Balgales baznīcai, ērģelēm, draudzes sociālai palīdzībai un jaunatnes darbam


BALGALES EV.LUT.DRAUDZE

Konts: LV72HABA0551003312435


Lūdzam norādīt ziedojuma mērķi.

 

Ziedojumi Nurmes baznīcai, ērģelēm, draudzes sociālai palīdzībai un jaunatnes darbam


NURMES EV.LUT.DRAUDZE

Reģ.Nr.: 90000196454

Banka: AS SEB BANKA

Kods: UNLALV2X

Konts: LV26UNLA0028700701001

Adrese: Nurmes baznīca, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285

 

Lūdzam norādīt ziedojuma mērķi.

 

Google Translate

NURME – 2014