“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

detala2

Esmu pasaulē nācis 37 gadus atpakaļ, skaistā rudens dienā - 8. septembrī, tādēļ rudens ir mans mīļākais gadalaiks. Un paliks arī nākotnē.

 

Skolas gadi aizritējuši Talsu astoņgadīgajā, vēlāk 1. vidusskolā.


Izglītības taka tālāk mani vedusi Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā, tad Kristīgajā akadēmijā, visbeidzot esmu iestrēdzis mūsu LELB Lutera akadēmijā, 4. kursā, kuru plānoju tomēr pabeigt, kamēr nav sācies mans piektais gadu desmits. :)


Mūsu ģimenē aug četras atvasītes, jaunākai Raēlai 4, Maijai 6, Agitai 12, bet vecākajai - Egijai, jau 20 gadu. Baznīcā mēs ar laulāto draudzeni Sanu ienācām 12 gadus atpakaļ. Kopš AD 2004, es esmu aicināts kalpot luterāņu draudzēs kā evaņģēlists. Pa šiem gadiem Dievs uzticējis vienu aiz otras 4 draudzes Talsu novadā- vispirms Strazdi, tad Stendi, Balgali un, visbeidzot, Nurmi, kurā palīdzu kalpošanā māc. Ē. Bērziņam.


Savu nākamību, tāpat kā pagātni, es garā redzu aizritam ne kā savādāk kā šo vārdu izgaismotu: "Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām."

 

PC290567

P1030648

Sana, Maija, Agita, Raela, Jānis

08082008331 Attls022


Google Translate

NURME – 2014