“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

detala2

Strazdes Baltā baznīca ir viena no vecākajām, mazākajām un vizuāli pievilcīgākajām Talsu novada baznīcām. Kā liecina P.fon Šrēdera muižu vēsture, 1590.g. To lika uzcelt Strazdes muižas īpašnieks pulkvedis un Kurzemes hercoga padomnieks Bartolds Butlars. 1872.g. Baznīcai pārbūvēja torni, nomainīja ieejas portālu un torņa frontonus.

 

Baznīca ir akmens mūra ēka ar kvadrātam tuvu plānu – draudzes telpa 8.0*8.1m, altārdaļa 4.55*4.70 metru. Altārdaļai piebūvēta miniatūra sakristeja. Draudzes telpas un altārdaļas fasāžu biezajās sienās (~1m) logailas ar pusloka noslēgumu. Altārdaļas stūros izvietoti divpakāpju kontrforsi. Rietumdaļā – izvirzīts, nedaudz draudzes telpas apjomā iekļauts plānā kvadrātisks tornis ar slaidu piramidālu astoņstūra smaili. Neogotisko ieejas portālu un torņa dzegas grezno dentikulu joslas.

 

Draudzes telpā – līmeniski griesti, altārdaļā – krusta velve. Altārdaļu no draudzes telpas atdala pusloka triumfa arka.


Baznīcā bija 1664.g.pēc baznīcas patrona Magnusa Butlara pasūtījuma būvēts altāris. 1904.g. To aizstāja ar vienkāršu koka ietvaru lietuviešu klasiķa mākslinieka Petra Kalpokas pēc Bernharda Plokhorsta (1825-1907) darinātai altārgleznai “Kristus” (1.60*2.18). Uz tās autora paraksts: Nach Plackhorsts gemahlt von P. Kalpokas 1904.


Ap altāri pusloka barjera ar virpotiem balustriem. Kanceles poligonālo korpusu un uzejas margas balsta šķautņots, apakšdaļā profilēts stabs, tās vienīgais rotājums – pildiņi. Virs ieejas iebūvēta uz koka stabiem balstīta ērģeļu lukta. Ērģeles 1885.g. būvējis Rīgas ērģeļmeistars Emīls Martins. Luktas barjera un ērģeļu prospekts, kuru vertikāli dala trīs stabuļu torņi ar smailloka arku noslēgumā, rotāts ar kancelei analogiem pildiņiem. Draudzes telpas solus pasūtījis baznīcas patrons Magnus (II) Butlars 1612. gadā. Par to vēstī uz divu solu galiem zem pusrozetes iegriezts uzraksts: “MAGNVS V. BVTLER / ANNO un ANNE SCHENKINGK 1612.”


1591.g.baznīcas patrons pulkvedis Bartolds Butlars dāvināja tai 76 kg smagu zvanu, kas 1890.g.tika pārliets. Uz tā uzraksts:''Sr.Majestat zu Polen und Rath furstlicher Durchleuchtigkeit in Kurland und Semgallen Kriegsoberster und Rath Barthold Buttlar zu Strazden und Samiten Eingesessen 1591.J.C.Schwenn in Riga, 1890.


Zem baznīcas atrodas kapenes, kurās atrodas Strazdes muižas īpašnieki – Butlaru dzimtas locekļi. Ieeja kapenēs aizmūrēta.

 

Strazdes evaņģēliski luteriskā baznīca (Baltā baznīca)

Kurzemes reģions, Talsu novads, Strazdes pagasts

 

1 km no Strazdes centra paceļas Strazdes "Baltā" baznīca (tā saukta 1727. g. Mihaēlisa baznīcu sarakstā), domājams, celta 16. gs. beigās ka Nurmuižas draudzes baznīca. Uz viena zvana ir gadaskaitlis "1591", iespējams, ka tas ir baznīcas uzcelšanas gads, bet, pēc arhīva ziņām, baznīca celta 1596. gadā, tornis uzcelts un baznīca pārbūvēta 1872. g., altāris veidots 1664. g., altārgleznu "Kristus" gleznojis lietuvietis P. Kalpoks 1904. g. Strazdes baznīca ir viena no vecākajām un mazākajām Talsu novadā (draudzes telpa 8 x 8,1 m no altārdaļas to atdala zema apaļkoka arka), tās īpatnējā plānojumā vērojamas cisterciešu būvniecības tradīcijas, un tā līdzinās dažādām viduslaikos celtām Latvijas baznīcām (piemēram Krimuldas baznīcai).

Google Translate

NURME – 2014