“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

Labdien.

420 gadu jubileja... jā, ne daudzas firmas, iestādes, kantori utt. var uzrādīt tādu rezultātu. Kultūras, Nācijas, Tautas, KaraļNami, Impērijas, Valstis beidz savu eksistenci, beidz savu Šīs zemes dzīvi, ieejot leģendu, vēstures un aizmirstības pasaulēs...

Kāda Kurzemes ceļa malā stāv skaists, sakopts, krāšņs, stalts, lepns, Dieva svētīts Dieva Nams (Arhibīskapa Jāņa Vanaga ortogrāfija).

Nurme.

Dievs dāvāja ļaudīm domu, ka ne tikai bez mīlestības, bet arī bez sakopta gara „negriež nazis ass”... (I. Ziedonis) Baznīca bija un ir Dieva vārda, valodas, kultūras, izglītības, sociālā stāvokļa, cilvēcisko, morālo, garīgo vērtību kopēja un sargātāja. Baznīca ne tikai stāvēja ciema vidū, ap kuru tad pulcējās skola, krogs un nabagmāja (pansionāts). Baznīca ir balsts un palīdzība no dzimšanas līdz mūža mājām. Vēl tālu pirms manas un tavas dzimšanas, vēl tālu pēc mirkļa pasaules gaitā, ko sauc par cilvēka dzīvi.

420 gadu... vai tas ir daudz? Nezinu. Iespējams. Uz svinībām saposušies Nurmes draudzes locekļi, Mācītāji, Bīskapi, Arhibīskapi, Akadēmiķi, Profesori, Docenti, Tautas mākslinieki, jauni un veci, no Latvijas, Zviedrijas, Vācijas, Austrijas, Anglijas, Beļģijas, Francijas un Pērtas tālajā Austrālijā... visi svinēs 420. jubileju, pieminēs ļaudis, kas cēla un kopa telpu, kurā jauki nodoties Dieva mīlestībai. Nezinu, kas šodien Nurmes DievNams vairāk - piemineklis Dievam, Dieva mīlestībai, baznīcēnu mīlestībai uz Dievu, vai apziņai, ka Dieva rokās, mēs, Viņa bērni, esam Tam vienlīdz mīļi un gaidīti. Varbūt tas piemineklis Laikam? Laikam, kurš bezspēcīgs Ticības priekšā. Piemineklis Ticībai, kas ar „viegli ironisku smaidu” pārdzīvo pasaules karus, okupācijas, juku laikus un ļaunvaras. Nezinu... sakiet Jūs.

„No paaudzes uz paaudzi”. Lasīsim Mateju: „... Tātad no Ābrahāma līdz Dāvidam ir pavisam četrpadsmit augumu un no Dāvida līdz Bābeles trimdai četrpadsmit augumu, un no Bābeles trimdas līdz Kristum četrpadsmit augumu.” (1:17)

Nurmes Dievnama cēlājs Baron’s Jürgen’s III v. Fircks ir divpadsmitajā augumā Nīderlandes Karaļa Willem’a Alexandra vectēvs. Vai mēs visi esam nedaudz Nīderlandes Karaļa vectēvi? Pasaule ir maza.

„Nurmes baznīca ir brīnišķīgi skaista. Latvijā ir skaisti Dievnami, bet šis man šķiet viens no jaukākajiem. Un protams, tā cēlāju kapakmens ir izcilākais, skaistākais Latvijā” – Imants Lancmanis Rundāles pils muzeja direktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, Mākslas zinātņu goda doktors, Baltijas Vēstures komisijas Getingenē korespondētājloceklis, Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, Latvijas muižu, piļu un muzeju fonda prezidents.

Piedodiet. Pārdomu dzirkstis draud pārvērsties par grāmatu... tātad...

1. „Latviešu Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsgani”

Prāvesti, Ģenerālsuperintendanti, Bīskapi, Arhibīskapi – portretu (90 x 60 cm), biogrāfiju, citātu kolekcija. Biogrāfiju un citātu kolekcijas veido Guntis Kalme, Iveta Kalme, Voldemārs Lauciņš, Ilona Miezīte, Signe Irbe u.c.

„Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši. Vērodami viņu galu, sekojiet viņu ticībai!” vai „Pieminiet savus vadītājus, kas jums ir Dieva vārdu sludinājuši, un, rūpīgi vērodami viņu dzīves iznākumu, esiet tādā pašā ticībā!” JBT(Ebr 13:7)

Esam ar Arhibīskapa Jāņa Vanaga un Arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša svētību un atbalstu apzinājušu un izvietosim Nurmes Dievnamā, liekas pirmoreiz pasaulē, Latviešu Luterāņu Virsganu portretu kolekciju. Līdz Dievnams būs, to rotās šī galerija...

Lielākā pateicība teologiem, vēsturniekiem, arhīvu, muzeju darbiniekiem – Aizkrauklē, Talsos, Rīgā, Tukumā, Čikāgā, Cēsīs, Gaiķos, Sietlā, Kuldīgā, Eslingenā pie Nekāras, Saldū, Toronto – Koburgā pie Kanzasas, Ventspilī, Londonā, Alūksnē, Liepājā u.c.

Lielākā pateicība Mūsu Virsganu dzimtām, kas saglabāja un nodeva Nurmes draudzes rīcībā nepārvērtējamas vēstures liecības. Paldies Luterāņu draudzēm Latvijā un pasaulē, kas glabā savu vadītāju piemiņu. Sadarbība turpinās... Visiem – Paldies. Priecāsimies, ja varēsim palīdzēt Latviešu Luterāņu draudzēm sekot mūsu pēdās.

Nurmes Dievnamā daudzināmo Mūsu Virsganu liste.

Bīskaps Kārlis Irbe

Arhibīskaps Teodors Grīnbergs (Grünbergs)

Arhibīskapa v.i. Prāvests Edgars Bergs

Arhibīskapa v.i. Prāvests Kārlis Fridrihs Irbe

Arhibīskapa v.i. Prāvests Alberts Virbulis               

Arhibīskapa p.i. Prāvests Pauls Rozenbergs

Arhibīskapa p.i. Virsmācītājs Arturs Siļķe

Arhibīskaps Gustavs Turss (Tūrs)

Arhibīskaps Kārlis Kundziņš

Arhibīskaps Arnolds Lūsis

Arhibīskapa v.i. Pēteris Kleperis

Arhibīskapa v.i. Alberts Freijs

Arhibīskapa v.i. Prāvests Viktors Ozoliņš

Arhibīskaps Jānis Matulis

Arhibīskaps Ēriks Mesters

Arhibīskaps Kārlis Gailītis

Arhibīskaps Jānis Vanags

Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis       

1861.07.VIII – 1934.23.III

1870.02.IV - 1962.14.VI

1878.03.IV – 1968.09.XII

1885.16.I – 1966.02.XI

1890.08.V - 1946.24.III

1906.04.III - 1954.04.VI

1908.15.VI – 1965.22.X

1890.24.V - 1973.16.III

1883.12.IV – 1967.09.VIII

1908.30.XII – 1993.04.I

1904.04.V – 1968.21.IV

1903.21.IV – 1968.22.XI

1907.25.III – 1989.25.III

1911.21.II – 1985.19.VIII

1926.20.XII – 2009.08.XI

1936.03.III – 1992.22.XI

1958.25.V

1948.30.III 

Vēl par šo projekta sadaļu lasiet arī vēstulē „Mūsu Virsganu  - Baznīcas virsvadītāju dzimtām, ģimenēm un to piederīgajiem” - http://garamuzika.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=295&lang=lv

2. „Luterānisma pamatlicēji Kurzemē”

Imants Lancmanis - dāvinājums Nurmes Dievnamam

„Kurzemes un Zemgales hercoga Gothard Kettler un hercogienes Anna dz. v. Mecklenburg dubultportrets.” Nezināms mākslinieks. 1584. g. (kopija).

(Gribētos daudz uzzināt par šo leģendāro ģimeni. Ģimeni ar vīra izlēmību, drosmi, spēju pilnveidoties un sievietes gudrību, sievietes ģeniālo spēju – kārtot lietas no „otrās pozīcijas”. Hē, pa gabalu lietas labāk redzamas. Gribētos par to lasīt, ja ne, nāksies rakstīt grāmatu.)

Apskatīt - ŠEIT.

3. „Nurmes Dievnama cēlāji”

Jürgen III v. Fircks un viņa sieva Anna v. Fircks dz. v. Rosen. Dizains – Irēna Ansava

Liekas esam pirmreizīgi Latvijā???, Eiropā???, Pasaulē??? elektroniski „restaurējuši” un kolorējuši kapakmeni. Izveidojuši elektronisku „gleznojumu”. Lūdzu ļaudis, kas informētāki par mums, dalīties savās zināšanās. Mēs analogu neatradām.

Apskatīt: 1.vizualizācija, 2.vizualizācija

4. „Baron’u v. Fircks dzimtas ģenealoģija”

Wolf Lackschewitz pasaulē vienīgais Baron’u v. Fircks dzimtas leģitimizētais ģenealogs.

Baron’u v. Fircks dzimtas ģenealoģiskā tabula (300 x 62cm) - Anno 2013

Dievnamā izvietota arī otra vēsturiska, ģenealoģiska tabula.

Baron’u v. Fircks Nurmes dzimtas nama ģenealoģiskā tabula + pirmreizīgi sagatavoti Laucienes pagasta un Talsu novada „vidējie ģerboņi” – Anno 2013, + vēstures ziņu skice, kopa - Anno 2014, + Lielās Nurmes Dievnama atjaunošanas desmitgades (1992 – 2005) sponsoru saraksts (Baronu v. Fircksu dzimta Wolf Lackschewitz pārraudzībā), + Arhitektoniski – vēsturisks pētījums par Nurmes Dievnamu (faksimils) – Anno 1930. 1949./50. gados, kad tika sadedzināti LU arhīvi, materiālus par Nurmuižas baznīcu no iznīcības pasargāja, viens no pazīstamākajiem Latvijas sakrālās arhitektūras pētniekiem Juris Vasiļjevs. Draudzei tos prezentēja viņa meita Dievnamu arhitekte Helēna Dekante. (225 x 130 cm., viss pasaules pirmpubliskojums)

Apskatīt: 1.vizualizācija, 2.vizualizācija, 3.vizualizācija

5. „420 - Nurmes baznīcēni – 420 gados”

Gadsimtu ritumā... Nurmes Dievnama baznīcēnu portreti.

Vien Dievs to zina, cik Nurmes Dievnamā baznīcēnu bijis 420. gados. Vien Dievs māk saskaitīt, cik reižu cilvēki savās domās, sirdīs atgriezušies, iegriezušies „senajos mūros”. Cik reižu, Tas palīdzējis pieņemt pareizo lēmumu, devis spēku un mierinājumu. Kas tas par dzenuli, kas liek cilvēkam traukties 17.000 km, lai š.g. 9. un 10. augusta jubilejas mirkļus svinētu uz savas zemes, savā Dievnamā, savā draudzē (Sandy Alexandra Coghill dz. Baroness v. Fircks – a.d.H. Nurmhusen). Jāmeklē kāds gudrāks. Kas, zina atbildi. Zina?

Jā. Bijām domājuši, ka šī visgrūtāk realizējamā vizualizāciju projekta sastāvdaļa. (Patiesībā visgrūtākais izrādījās „Virsganu” projekts.) Gribējām baznīcā novietot attēlu kopas. Cilvēku ģīmetnes, kuri Nurmes Dievnamā guvuši Dieva klātbūtnes, Dieva vārda, Ticības spēcinājumu. Tikai mazo daļu no savāktā bagātīgā materiāla varējām publicēt. Četras planšetes, 288 fotogrāfijas, pāri par 600 personas no pieciem kontinentiem – vairāk kā 500 gados. Fotogrāfijas no Wolf Lackschewitz, Viktora un Marikas Tiguļu, Rutas Ābeles, Valda Podziņa, Zigurda Kalmaņa u.c. privātkolekcijām, kā arī Talsu muzeja (Mirdza Jonele), vācu Bildarchiv Foto Marburg un Marburgas Krūzenšterna Bruņniecības foto arhīva, GARAmuzikas krājumiem utt. (Pirmos trīs, kas izskaitīs attēloto personu skaitu, gaida GARAmuzikas balvas – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).

Apskatīt: 1.vizualizācija, 2.vizualizācija, 3.vizualizācija, 4.vizualizācija

6. „Nurmes Dievnams Vitolda Mašnovska acīm”

Nurmes pilī

Leģendārais Vitolds Mašnovskis - Fotoattēli – Enciklopēdiju autors, vēsturnieks, Starptautiskās kultūras pieminekļu un vietu saglabāšanas padomes Latvijas nodaļas Arhitektūras un kultūras vēstures eksperts, Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas loceklis.  Izcilākais Latvijas Dievnamu un to vērtures pētnieks, izcils sakrālās arhitektūras fotogrāfs, „Latvijas luterāņu baznīcas: vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra”- enciklopēdijas četros sējumos – Autors.

Apskatīt - ŠEIT.

7. „Nepazīstamā Nurmes baznīca”

Nurmes pilī

Aleksandrs Poļakovs - Fotoattēli.

Neparasts skatiens uz parastām lietām.

Apskatīt: 1.vizualizācija, 2.vizualizācija

8. Talsu novada Muzeja ekspozīcija

Laucienes Kultūras namā

„Nurme laiku lokos”

Autore – Inese Vempere. Izstādes patronese - Mirdza Jonele.

Apskatīt - ŠEIT.

Google Translate

NURME – 2014