“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

„Filozofijas maģistrs“ ģeoloģijā un ģeofizikā, pasaulē vienīgagais Baronu un Brīvkungu  v. Fircks dzimtas leģitimizētais ģenealogs

Nurmes Vēsturiski Teoloģiskās konferences lektore

NURME 2014

„Evaņģēliski luteriskā Baznīca.

Kurzeme. Latvija. Pasaule. – laikmetu griežos.“

„Nurme”

Sadarbībā ar Antru Grūbi
Wolf_Lackschewitz

Es, Volfs Aleksandrs Lakševics esmu dzimis 1931. gada 29. oktobrī Liepājā (Libau). Mani vecāki – Lauksaimniecības padomnieks Teodors Lakševics un viņa sieva Hilda, dzimusi Pedvālē pie Sabiles, baronese fon Firksa.

Wolf Lackschewitz + 46 (0)414 701 70 – pasaulē vienīgagais Baronu un Brīvkungu  v. Fircks dzimtas leģitimizētais ģenealogs, Södra Rödjevägen 19, 2773-Kivik , SWEDEN – Zviedrija, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu -

Manas skolas gaitas aizsākās Liepājas vācu privātskolā. Taču jau 1939. gadā  pēc Staļina un Hitlera slepenās vienošanās man kā Baltijas vācietim senču dzimteni bija jāatstāj. Ģimeni izvietoja vācu okupētajās Polijas teritorijās. Tur izglītību privāti apguvu mājās, kamēr 1942. gadā iestājos internātā „Baltiešu skolā“ (Baltenschule), kas Misdrojā uz Vollinas salas.

Kad Padomju karaspēks 1945. gada janvārī virzījās no austrumiem, zirgu pajūgos sākās mūsu bēgļu gaitas uz rietumiem. Bēgļu gaitas beidzās, kad sasniedzām baronu un baronesi fon Rīdeļus, kuri mūs draudzīgi uzņēma savā īpašumā – Aizenbahas pilī pie Lauterbahas Hesenē. Drīz tēvs atrada darbu kaimiņu Sikendorfas muižā. Līdz skolu darbības atsākšanai 1945. gada novembrī, tur biju spiests pildīt zirgupuiša pienākumus. Tad iestājos Lauterbahas reālģimnāzijā, ko, noliekot valsts eksāmenus, beidzu 1953. gadā.

Pēc tam 3 gadus studēju Frankfurtē pie Mainas un 3 gadus Somijas Ābo Akadēmijā  ģeoloģiju un ģeofiziku. Studiju laikā Somijā, lielākoties somu Lapplandē, strādāju par viesģeologu. Studijas beidzot, ieguvu akadēmisko grādu –„Filozofijas maģistrs“ ģeoloģijā un ģeofizikā.

Zviedru Atlas Kopko apvienībā strādāju no 1960. gada. Tur nodarbojos ar izrakteņu kartografēšanu Zviedrijā.

No 1960. – 1962. gadam biju ģeologs LAMCO Libērijā.

No 1963. – 1991. gadam atkal strādaju zviedru Atlas Kopko apvienībā par ģeofiziķi, tad vadīju firmas Bolīvijā, Zviedrijā, Zālamanu salās, Čīlē, Argentīnā, Meksikā un Austrijā.

Urzulu Reicheli, kuras māte bija Nurmes baronese fon Firksa, apprecēju 1964. gadā. Darba gaitās aizjūrās mani pavadīja sieva un mūsu četri bērni.

Zviedrijas pilsētā Kivikā pēc pensionēšanās 1991. gadā iegādājos māju, kur dzīvojam abi ar sievu Urzulu L.

Paralēli manai interesei par ģeneoloģiju esmu daudz medījis, strādāju savā parkā un dārzā un vairāk kā desmit gadu, no 1991. gada, esmu veltījis Nurmes dievnama restaurācijai. 

Volfs Lakševics

Kivik, 10.3.2011

Izziņas par Wolf Lackschewitz grāmatām un pētījumiem – www.GARAmuzika.lv sadaļās JAUNUMI, VĒSTURESvārdnīca, GALERIJAS.

Wolf_Lackschewitz_bio

1935.gads. Strazde. 1931. gadā dzimušais Volfs un gadu vecākais brālis Oderts Lakševici.
1966. gads. Zālamana salas. Volfs un Urzula Lakševici ar meitām Inesi un Piju.
1991. gads. Volfa Lakševica stāstījums par bēgšanu no Baltijas.
1991. gads. Volfs Lakševics ar mīļo Ušī.

Ich, Wolf Alexander Lackschewitz, wurde am 29. Oktober 1931 in Libau (Liepaja) geboren. Meine Eltern sind Landwirtschaftsrat Theodor Lackschewitz und seine Frau Hildegard, geborene Baronesse v. Fircks aus Pedwahlen bei Zabeln.

In Libau begann ich meine Schulausbildung in einer deutschen Privatschule. Doch schon 1939 musste ich als Deutschbalte, dem Geheimabkommen zwischen Stalin und Hitler folgend, die angestammte Heimat verlassen. Die Familie wurde in dem von Deutschland besetzten Polen angesiedelt. Dort erhielt ich zuerst Privatunterricht im Hause bis ich 1942 in das Internat „Baltenschule“ in Misdroy auf der Insel Wollin eintrat.

Als die Sowjettruppen im Januar 1945 aus dem Osten vorrückten, flohen wir mit Pferdewagen in den Westen. Schließlich landeten wir im Schloss Eisenbach bei Lauterbach/Hessen, wo wir auf das Freundlichste von den Besitzern, Baron und Baronin v. Riedesel, aufgenommen wurden. Bald darauf erhielt mein Vater eine Anstellung auf dem benachbarten Gut Sickendorf. Bis zur Wiedereröffnung der Schulen im November 1945 musste ich auch als Pferdeknecht auf dem Gut arbeiten. Dann trat ich in das Realgymnasium in Lauterbach / Hessen ein, das ich 1953 mit bestandener Reifeprüfung verließ.

Danach studierte ich 3 Jahre in Frankfurt/Main und 3 Jahre an der Åbo Akademie in Finnland Geologie und Geophysik. In Finnland arbeitete ich während des Studiums als Extrageologe, vor allem in finnisch Lappland. Das Studium beendete ich mit dem akademischen Grad „Philosophie Magister“ in Geologie und Geophysik.

1960 war ich bei der schwedischen Atlas Copco Gruppe angestellt. Ich arbeitete als Geophysiker mit Erzprospektierungen in Schweden.

1960 – 1962 war ich bei LAMCO als Geologe in Liberia angestellt.

1963 – 1991 war ich wieder bei der schwedischen Atlas Copco Gruppe angestellt und arbeitete erst als Geophysiker, dann als Geschäftsführer in Bolivien, Schweden, Solomon Inseln, Chile, Argentinien, Mexiko und Österreich.

1964 heiratete ich Ursula Reichel, deren Mutter eine Baronesse v. Fircks aus Nurmhusen war. Meine Frau und unsere 4 im Laufe der Jahre geborenen Kinder begleiteten mich bei meinen Arbeiten in Übersee.

1991 ging ich in Pension und kaufte mir ein Haus in Kivik/Schweden, wo ich heute mit meiner Frau Ursula L. wohne.

Neben meinen Genealogischen Interessen habe ich viel gejagt, meinen Park und Garten bearbeitet und mich von 1991 an über 10 Jahre lang der Restauration der Kirche in Nurmhusen gewidmet.

Wolf Lackschewitz

Kivik, 10.3.2011

Wolf_Lackschewitz_bio

Wolf (1931) und rechts seinen älteren Bruder Odert (1930).1935 in Strasden. Lettland.
Wolf und Ursula Lackschewitz mit ihren Töchtern Inez und Pia.  Salomon Inseln, Western Pazifik, 1966 .
Wolf Lackschewitz erzählt über seine Flucht aus dem Baltikum. Foto 1991.
Wolf Lackschewitz mit seiner lieben Uschi.  Foto 1991.

Google Translate

NURME – 2014