“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

Labdien, Mīļā Arhibīskapu Draudze.

III Vēstule.

Labdien cienījamā Mūsu Virsganu Draudze.

Tā lielā diena jau tuvu. Pēc dažiem mirkļiem „Pasaulē nāks” Dieva nams, kurā godināsim, atcerēsimies, pateiksimies Mūsu Baznīcas vadītājiem. Mūsu Virsganiem.

Jūsu roku nesti, Nurmes Dievnamā ienāks Mūsu Virsganu Portreti - galerija, kuru ceram pilnveidot un nodot Latviešu Luterāņu draudzēm visā pasaulē.

Tātad – 9. augusts.

Tieši 100 kilometru no „Mildas”.

  1. Ceļš no galvaspilsētas – Rīga – Ventspils šoseja, līdz Lībagiem, nogriezties (pa labi) uz Mērsragu, turēties labajā pusē līdz „krustam” ar „stop zīmi”, griezties pa kreisi, pēc 400 metriem - „Jūs esat sasniedzis galamērķi” (118 km)
  2. Cauri Jūrmalai, (apvadceļš – Kauguri) cauri jūrmalciemiem, pāri aplim(virziens Talsi), kad izbraucat no meža, vēl apm. 10 km, tad pāri krustojumam 400 metri, „Jūs esat sasniedzis galamērķi”. (100. km)

Dievnams būs atvērts no plkst. 9.00.

Līdz 9.50 būsiet lūgti fotografēties ar Jūsu pirmsgājēju attēliem.

10.00 – Svētbrīdis. Vada Bīskaps Pāvils Brūvers.

10.20 – Visu galeriju izveidošana (izvietošana).

1. Mārtiņa Lutera ģīmetne (Baznīcas cēlāja Barona Jürgen’a III v. Fircks pēcnācēji)

2. Hercoga Gotthard’a Kettler un viņa sievas Annas dubultportrets (I. Lancmanis – personīgs dāvinājums)

3. Baznīcas cēlāja Barona Jürgen’a III v. Fircks un viņa sievas Annas dubultportrets – datormāksliniece Irēna Ansava. (Baznīcas cēlāja Barona Jürgen’a III v. Fircks Dzimtas pēcnācēji – atbalstītājs Oļegs Fiļs)

4. „Mūsu Virsganu” galerijas izveidošana. (18 portreti.)

Draudzes jaunieši Jums atnesīs portretus, kurus Jūs pašrocīgi novietosiet iepriekš sagatavotajās vietās (katram attēlam divi āķi, rāmja mala jānovieto uz āķiem un jāpavirza portrets sāniski, līdz āķi „iektīt” urbumos.) Portretu izvietošanas kārtību paziņosim notikuma dienā.

(bez pārtraukuma)

11.15 - 11.45 Nurmes Vēsturiski Teoloģiska konference.

"Evaņģēliski luteriskā Baznīca. Kurzeme. Latvija. Pasaule. Laikmetu grieži..."

Elmārs Ernsts Rozītis – „No paaudzes uz paaudzi - מדור לדור" - LELBāL Arhibīskaps (Dievnams)

u.t.t.

Tuvāk par konferences norisi lasiet vēstulē GARAmuzikas atvērumā zem pirmā attēla un atvērumā zem ceturtā attēla.

Muzikālā programma „draud” beigties ap 24.00 Tuvāk par GARAmuzikas norisi lasiet vēstulē GARAmuzikas atvērumā zem pirmā attēla un atvērumā zem septītā attēla.

„GARAkinoGARAM” – vēl atsevišķi informēsim tuvākajā laikā.

Piedāvājam telšu vietas – 4. km no baznīcas – lūdzu pieteikt - tālrunis 2780 2423. (Nākošajā dienā taču Jubilejas Apoteoze - Svinīgais Dievkalpojums)

Neskaidrības, iebildumi, padomi, jautājumi, lūgumi, precizējumi, „speciālas vajadzības”, naktsmāju meklētāji - lūdzu  – tālrunis 2780 2423.

Aleksandrs Poļakovs. Nurme – „Mežrozes” 2014.02.08

P.S. Paldies Egīlam Turss par inspirāciju šai vēstulei.

P.S.P.S. lūdzam uz pasākumu iespēju robežās līdzi ņemt Virsganu attēlus, dokumentus, apzināt Jūsu arhīvus (pasākumā piedalīsies arī LELB arhīva Direktore, „Mūsu Virsganu” arhīva galvenā speciāliste - Iveta Kalme).

Labdien, Mīļā Arhibīskapu Draudze.

II Vēstule.

Jā. Ikdiena pilna pārsteigumu.

Daudzas lietas cilvēku pārsteidz pēkšņi un nesagatavotu. Tad ar „vieglu mēli” pasprūk sen pazīstamais vārdu salikums . „Dieva Darbi...”

Patiesībā zinām, Kas lietas kārto... un pateicamies Viņam par kārtējo, brīžam skarbāko, brīžam lutinošāko pieskārienu mūsu liktenim.

Šī gada sākumā Nurmes draudze nolēma, „ka” un „kā” jāsvin 420. Dievnama iesvētes jubileju. Draudzes priekšnieks Viktors Tigulis, Svētdienas skolas vadītāja Marika Tidule un draudzes Mācītājs Valdis Podziņš meklēja un atrada atbalstu jubilejas svinību veidošanā. Kopīgi veidojām ieceres (konceptus), kopīgi meklējām līdzdalībniekus un palīgus.

Jūs, Dārgā Arhibīskapu draudze, būsiet ar nepacietību gaidīti Goda Viesi. Pasākuma Goda Viesi un Saimnieki. Jūs novietosiet Mūsu Virsganu portretu galeriju Dievnamā. Un kur gan tai būt? Ne muzejā taču!!! (kas arī nebūtu aplami...) Nurmes Dieva Nams būs pirmais pasaulē, kurā vienkopus varēsim vērot un pieminēt Mūsu Latviešu Evanģēliski luteriskās Baznīcas Virsganus.

Sarūpētos attēlus un dokumentus bez atlīdzības nodosim draudžu rīcībā Latvijā un Pasaulē. Priecāsimies, ja tās sekot mūsu pēdās.

Tagad daži vārdi par galerijas veidošanas pamatprincipiem.

1. Katrs, kurš kaut dienu vadījis Mūsu Baznīcu ir pelnījis tikt pieminēts, slavēts.
2. „Mūsu Virsganu” galerija būs pastāvīga, permanenta.
3. Ne visi Virsvadītāji bijuši Arhibīskapi.

Piemēram, Kārlis Irbe – no 1917.31.X ir Latvijas Evanģēliski Luteriskās pagaidu konsistorijas Prezidents, Ģenerālsuperintendants, prāvests (ar Bīskapa tiesībām) - visas Krievijas (izņemot Vidzemes un Kurzemes guberņas) latviešu luterāņu Baznīcas galva), vēlāk Rīgā pirmais Baznīcas Virsvaldes Prezidents, Bīskaps līdz 1931. gada 10. novembrim. Dievs bija izdarījis lielisku izvēli.

4. Bijuši laiki, kad Latvijas zeme okupēta, kara darbības frontu sašķelta. Kad vienu Mūsu Baznīcu, vēlāk abas,  vadīja Arhibīskaps Teodors Grīnbergs sadarbībā ar Arhibīkapa vietas vai pienākumu izpildītājiem – Prāvestu Edgaru Bergu, Prāvestu Kārli Fridrihu Irbi, Prāvestu Albertu Virbuli, Mācītāju Arturu Siļķi, Prāvestu Paulu Rozenbergu. Visi ar visplašākajām pilnvarām un „paraksta tiesībām”.

Deportētie un piespiedu emigrējušie jau 1944.gada novembrī noturēja Sinodes sēdes Vācijā un 1945.05.I izveidoja pagaidu Konsistoriju. Teodors Grīnbergs juridiski un iespēju robežās vadīja iesākumā vienu, LELB, vēlāk abas, līdz noslēdzās viņa šīszemes gaitas 1962. gada 14. jūnijā. (zināms, bet retāk pieminēts fakts)

Ne Dzimtenes, ne Baznīcas vēsturi šais laikos mums neklātos izprast vienkāršoti. Abu Vēstures izpētē vēl daudz darāmā. (Iepriekšējie teksti vēl būtu precizējami. Ne visi nepieciešamie dokumenti atrasti un apzināti, taču noskaidroto faktu kopums ir pietiekams, nerada šaubas.)

5. Nurmes Dievnamā daudzināmo Mūsu Virsganu liste

Bīskaps Kārlis Irbe                                                   

Arhibīskaps Teodors Grīnbergs                                   

Arhibīskapa v.i. Prāvests Edgars Bergs                       

Arhibīskapa v.i. Prāvests Kārlis Fridrihs Irbe             

Arhibīskapa v.i. Prāvests Alberts Virbulis             

Arhibīskapa p.i. Prāvests Pauls Rozenbergs              

Arhibīskapa p.i. Virsmācītājs Arturs Siļķe                

Arhibīskaps Gustavs Turss                                    

Arhibīskaps Kārlis Kundziņš           

Arhibīskaps Arnolds Lūsis               

Arhibīskapa v.i. Pēteris Kleperis   

Arhibīskapa v.i. Alberts Freijs        

Arhibīskapa v.i. Prāvests Viktors Ozoliņš

Arhibīskaps Jānis Matulis  

Arhibīskaps Ēriks Mesters    

Arhibīskaps Kārlis Gailītis   

Arhibīskaps Jānis Vanags  

Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

1861.07.VIII – 1934.23.III

1870.02.IV - 1962.14.VI

1878.03.IV – 1968.09.XII

1885.16.I – 1966.02.XI

1890.08.V - 1946.24.III

1906.04.III - 1954.04.VI

1908.15.VI – 1965.22.X

1890.24.V - 1973.16.III

1883.12.IV – 1967.09.VIII

1908.30.XII – 1993.04.I

1904.04.IV – 1968.21.IV

1903.21.IV – 1968.22.XI

1907.25.III – 1989.25.III

1911.21.II – 1985.19.VIII

1926.20.XII – 2009.08.XI

1936.03.III – 1992.22.XI

1958.25.V

1948.30.III

6. Vai šī ir vienīgā (lasi - pareizā, iespējamā, loģiskā, vēsturiski pamatotā, īstā) Tabula??? Atbilde = noteikti nē. Mūsuprāt - ieteicamā.

Sāksim ar Apustulisko sukcesiju - Successio apostolic – lielākā daļa mūsu sarakstā neiztur šo kritēriju.

Tikai iesvētītie – astoņi Mūsu Virsvadītāji nav piedzīvojuši iesvētītes Dievkapojumu Virsgana amatā.

Tikai Arhibīskapi – septiņi no saraksta nav bijuši Arhibīskapi.

Tikai ievēlētie – vismaz seši – nozīmēti, iecelti amatā (arī vismaz viens Arhibīskaps).

Vismaz desmi gadu kalpots Virsgana amatā – septiņi, trīs kalpojuši – divdesmit un vairāk gadu ... jā ... cilvēks domā, Dievs dara.

„Absolūto” vadītāju atradām.

Ne cilvēku starpā.

Un labi, ka tā...

Dievs tikai cilvēkiem dāvājis Valodu, Mūziku, Ticību...

Dievs izvēlas Mūsu Virsganus vēlēšanās, nozīmējumu izvēles mirkļos, cilvēki Dieva izvēli svin amata iesvētīšanas brīžos.

Mēs noteikti gribam daudzināt Vīrus, kas mūžu, pat dzīvību, veltījuši Tautai, Valstij, Baznīcai, Dievam.

Paldies Viņiem, kas izveidoja, saglabāja, iedzīvināja un šodien kopj un lolo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu, tās ticīgo Tautu.

Un, kur gan, ja ne baznīcā, lai skan mūsu pateicības vārdi.

Daži vārdi par š.g. 9. augusta Nurmes svētbrīdi. Būsiet lasījuši, to vadīs Liepājas diecēzes Bīskaps Pāvils Brūvers, piedalās LELBāL Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, Vācijas Prāvests Klāvs Bērziņš, Nurmes draudzes Mācītājs Valdis Podziņš.

Esam centušies apzināt Mūsu Virsganu Draudzi – jūs. Savu līdzdalību apstiprinājuši gan Bīskapa Kārļa Irbes dzimtas pārstāvji, gan Arhibīskapa Jāņa Vanaga tēvs. Tātad liels paldies Jums visiem – vairāk par sešdesmit Virsganu dzimtu pārstāvjiem, Jums visiem, par gatavību kopā ar mums piedzīvot mirkli, kad iemūžināsim atmiņu par Mūsu Virsganiem Nurmes  Dievnamā.

Mūsu rīcībā būs uz šodienu iespējami pilnīgākā ģīmetņu un fotomateriālu elektronisko failu kopa, ar kuru labprāt dalīsimies. Dažu dzimtu locekļi saglabājuši un mūsu rīcībā nodevuši pat vairākus simtus brīnišķīgu laikmeta liecību – fotogrāfijas, rokraksti, dokumenti (Lūsis, Mesters, Rozītis, Gailītis). Dažu Virsganu dzimtām laimējies mazāk... meklējam, turpinām meklēt vismaz vienu jauku fotogrāfiju. Cenšamies. Tādēļ par palīdzību, padomu, precizējumu, kritiku, mudinājumu, „atmiņu dzirksti” būsim pateicīgi.

Mūsu rīcībā ir pirmreizīgi apkopota Virsganu dzimtu kontaktinformāciju kopa, ar kuru labprāt dalīsimies.

Nurmes – 2014 jubilejas rīkotāji būs pateicīgi, ja :

  1. ... Laicīgi (vēlams līdz 25. jūlijam) pieteiksiet nepieciešamību Jums palīdzēt ar transportu. Būs autobusi no Rīgas, Liepājas, Ventspils, Cēsīm (cēsinieki ieradīsies ap 11.30) , Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
  2. ... Precizēsiet dzimtas dalībnieku skaitu Nurmes pasākumā (mēs baznīcā labprāt Jums rezervēsim sēdvietas) Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
  3. ... Pieteiksiet, līdzīgi Matuļiem, Gailīšiem muzikālu līdzdalību GARAmuzikas pasākumā (skat. www.GARAmuzika.lv – atvērumā, lejā). Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
  4. ... Piedāvāsiet  aktivitātes, kas iederētos pasākuma saturiskajā lokā, vai varēsiet dokumentēt GARAmuzikas, Konferences – Nurme – 2014, GARAkinoGARAM, Svētbrīžu u.c notikumu hroniku Izstāžu  pasākuma norisi Video, Audio, Foto tehnoloģijās, literārās esejās, autointervijās, lai vēlāk tās nodotu publikācijai www.GARAmuzika.lv utt. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pateicībā,

Aleksandrs Poļakovs. Brisele 2014.16.VI

P.S. Turpmāk vēl, un detalizētāk. Varat jautāt bez ierobežojumiem... Pēc 6. jūlija būšu sasniedzams Latvijas sakaru tīklos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labdien Augsti Godātā Arhibīskapu Draudze.

 

Liekas, ka Nurmes Dieva nama iesvētīšanas 420 gadadiena, izraisījusi daudz neparasta...

Domāju, ka pareizākais nosaukums tam - Dieva Darbi...

 

Pievienotajā Nurmes pasākuma programmā redzēsiet, cik plašus lokus met mūsu iniciatīva.

Ir nodibināts Fonds - "Mūsu Virsgani".

Plānojam izdot grāmatu "Mūsu Virsgani".

Fonds "Mūsu Virsgani", grāmatas "Mūsu Virsgani" veidošana, kā arī Nurmes iniciatīva - izvietot VISU VIRSGANU portrejas Dieva namā (gribam šādu iespēju dāvināt latviešu luterāņu Dievnamiem Latvijā un Pasaulē) ir guvusi LELB un LELBāL atbalstu, Arhibīskapa Ēvalda Rozīša un Arhibīskapa Jāņa Vanaga Svētību, palīdzības solījumu un pozitīvu vērtējumu. Paldies Viņiem.

Brīnišķīgas grāmatas, attēlus, dokumentu faksimilus sagādājuši Arhibīskapu Lūša, Matuļa (vēl būs), Mestera, Gailīša piederīgie. Nedēļas laikā pievienosies arī Ozoliņa, Rozenberga, Turssa, Freija, Klepera, Kundziņa, bīskapa Irbes atvases. Ceram sameklēt arī pārējo Arhibīskapu piederīgo kontakta informācijas un uzrunāt tos, projekta sakarā.

Latviešu tauta un pasaule ir pelnījusi zināt un iepazīt mūsu Dižākos Tautas Dēlus.

Paldies Jums par saglabātajiem UNIKĀLAJIEM materiāliem.

Visi Jūsu materiāli tiks ieskanēti un nodoti Jums, turpmākajai saglabāšanai. Saņemsiet arī skanējumus - profesionāli apstrādātus, DVD formātā.

Milzīgs PALDIES.

Vēlmes gadījumā, varam Jums palīdzēt materiālus deponēt Arhīvu un Muzeju krātuvēs Latvijā, pēc Jūsu izvēles. (darba gaitā esam iepazinušies un nodibinājuši labu sadarbību ar vairumu no tiem).

Vēl... , ja kādam saglabājušās kinofilmas vai to fragmenti varam palīdzēt tās digitalizēt, - pārveidot DVD formātā un nodot Jums (bez maksas).

 

Un nu par brīnišķīgu Profesora Jāņa Matuļa ideju.
Nurmē š.g. 9. augustā no pulkst. 12.oo - 24.oo notiks arī GARAmuzikas pasākums.
Jānis Matulis, kopā ar māsu Ilzi Dzērvi, izteikuši vēlēšanos piedalīties tajā ar muzikālu ziedojumu Dievam.

Paldies.
GARAmuzika būs pateicīga, ja arī Jūs, Jūsu piederīgie - bērni, mazbērni, radi vēlētos piedalīties ar muzikālu pienesumu.
Kautrībai un atturībai nav pamata.
Dievs dzird mūziku, kas sakņojas Dvēselē, Garā... Mūsuprāt, "balss lokanība" un "pirkstu veiklība" vēlama, bet nav Viņa pamatinterešu lokā...
Tātad, priecāsimies Jūs Gailītes Kundze, Freimaņu un Turssa jaunskungus un visus, kurus nezinu nosaukt vārdā, redzēt un dzirdēt mūsu pulkā...
Repertuārs - brīvs (gandrīz visa mūzika nāk no Dieva), dalībnieku vecums - no 3. gadiem līdz....
Būsim pateicīgi, ja "Jā" vārdu dosiet iespējami drīz( tad visu vietojam internetā + noteikti mums ērtāk, ja tomēr pārdomājat, izņemt informāciju), bet vēl pasākuma dienā nebūs par vēlu. ( uz e-pastu sūtiet – vārdu + uzvārdu + telefonu + e-pastu + žanru+ instrumentu + repertuāru + vēlams hronometrāžu.) Tātad ir iespēja, bet nav pienākums.

 

Esam paredzējuši, ka Arhibīskapu klātesošie piederīgie paši novietos Dievnamā DižSeņču attēlus (90 x 70 cm., ja vēlams, profesionāli apstrādātos failus varēsiet pasūtīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )
Ceremoniju vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers.

Ja Jums vēl kādas idejas, pārdomas, neskaidrības... sakiet.

Iespējams, ka gribēsiet arī separāti satikties, dalīties atmiņām, pārdomām, stāstījumiem . Visi taču esat no unikālās „Virsganu dzimtas”. Dzimtas, kas nepārtrauktā sadarbībā izglītojusies, augusi, kopdarbojusies un nu vienkopus pie „Čakstes kreisās , cits labās rokas” iegājusi mūžībā...  Ar Zelta Burtiem gravēta Latvijas Tautas vēsturē.

Lauciene tam piedāvā iespējas – 100 metru rādiusā – Skola, Sporta kompleks, Brīvā laika pavadīšanas centrs, Kultūras nams, Pagasta nams, Dieva Nams, trīs veikali (pārtiku varēsiet iegādāties uz vietas), krogs (ļoti labs).

Mūsu pasākumu apmeklēs arī Baronu v. Fircks’u dzimtas pārstāvji – tālākā – no Austrālijas Aleksandra, septiņi no Vācijas, trīs no Zviedrijas, pošas ceļā Anglijas baroni v. Fircksi.  No Zviedrijas ieradīsies arī Brāļu Kivikas draudzes deleģētie...

No Rīgas, Cēsīm, Liepājas, Saldus, Ventspils uz Laucienu un atpakaļ būs , brauks  „GARAmuzikas  autobusi”. Nurmes draudze gādās par  dzeramo, karbonādi. Būs cepumi ar kafiju arī...

Veselību, Veiksmi, Pavasarīgu Garu Jums vēlot,

Aleksandrs Poļakovs. Brisele, 2014. 29.04  / 15.05
Fonda „Mūsu Virsgani” valdes priekšsēdētājs.

P.S. Būsim pateicīgi, ja vēl līdz maija beigām Jūs paziņotu par iespējamo dzimtas, ģimenes Nurmes Jubilejas viesu skaitu. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Tas palīdzēs mums pasākuma plānošanā.

Google Translate

NURME – 2014