“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

Andrejs Eglītis „Dievs, Tava zeme deg!”

2012.gada 22.julijā 21.00     režisore Maija Laukmane

Andreja Eglīša dzejas darba, latvju lūgšanas „Dievs, Tava zeme deg!” izpildītāji ir tieši tik dažādi kā puķes kādas Latvijas pļavas vasarā.

Dzejas darbu runās skolotāji, kultūras darbinieki, novada literāti, teātra spēlētāji, muzeja direktore, bibliotekāre, novada vēstures pētnieks un topoša studente. Vārdiski: Andris Priede, Diāna Krauze, Sandra Leja, Inguna Fricberga, Sarma Niedrāja, Zigurds Kalmanis, Mirdza Jonele, Uldis Priekulis, Tabita Kalniņa, Ingus Stauģis.

Zaudējuma sāpe, cerība, izmisums, atkal no jauna cerība un cauri visam dziļa, dziļa mīlestība – tāds ir Andreja Eglīša dzejas teksts, ko vairāk ierasts uzklausīt muzikālā izpildījumā, kad dziedātāju balsis rada gan sāpju jūras bangotu satraukumu, gan ilgas pēc no mākoņiem brīvām debesīm.

Mūzika ir bezgala liels spēks un enerģija.

Šajā izpildījumā nerunās mūzika, runās vienīgi Andreja Eglīša dzejas teksts, uztverams gan ar ausīm, gan sirdi. Tā nebūs jūra, kas viļņosies, bet tiešām pļava, kur zilie zvaniņi, zvaigžņotās madaras un laiku pa laikam latvieša dvēselei izprotams bikls klusums. Jo nevis lūpas, bet sirds čukst lūgšanu, ne paģērot, bet maigi uzrunājot cerību, mēģinot izkļūt cauri izmisuma muklājam un neaizmirstot, ka virs galvas ir Debesis. Tās pašas. Mūžīgās.

 

Maija Laukmane

Google Translate

NURME – 2014