“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

Edgars Račevskis. Diriģents. Pedagogs. Mūzikas zinātnieks. Sabiedrisks darbinieks. Komponists... Unikāla personība Pasaules, Eiropas un Latvijas kultūras apritē... Līdz šim nevienam, arī Profesoram pašam, nav izdevies sastādīt un uzrakstīt visaptverošu biogrāfiju. Ja tā kādreiz taps, tad ietvers vien Mākslinieka dzīves „notikumu grāmatvedību”. To patieso emocionālo pārdzīvojumu, personības starojuma satvaru vārdos neizteikt... tik piedzīvot var... Vairāk kā piecdesmit gados diriģents vadījis praktiski visus profesionālos kora kolektīvus Latvijā – ansambļa „Sakta” un Valsts Akadēmiskā kora „Latvija” diriģents, Teodora Kalniņa Radio kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents (ar kori Latvijas radio fondos ierakstīta latviešu kora klasika, jaundarbi, kā arī cittautu kora mūzika, kantātes un oratorijas – vairāk nekā 300 stundas...), Latvijas Nacionālās operas kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents... , dibinājis duci jaunu kora kolektīvu – no leģendārā Rīgas Tehniskās universitātes vīru kora „GAUDEAMUS” 1959. gadā, līdz nupat – 2011. gada martā izveidotajam lieliskajam sieviešu kamerkorim „Unigunde”. Vairāk kā četrdesmit gadus bijis Latviešu , Studentu, Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku virsdiriģents Latvijā, ASV, Kanādā – Rīgā, Klīvlendā, Toronto, Tartu, Tallinā Viļņā, Ogrē... , diriģējis, iedvesmojis, mūzikas pārdzīvojumā saucis līdzi simtiem tūkstošu kora dziedātāju, solistu un orķestru mūziķu..., ikgadējo Jāzepa Vītola Mūzikas dienu Gaujienā tradīcijas izveidotājs (1988.) – galvenais mākslinieciskais vadītājs, Talsu novada GARAmuzikas pasākumu iniciators un muzikālais vadītājs, Tautas mākslinieks... , Profesors..., Komponists... – Latvijas Komponistu savienības goda biedrs (2004.). Šai sadaļā centīsimies veidot komponista Edgara Račevska skaņdarbu nošu krātuvi. Profesora Edgara Račevska kompozīcijām pārtapt digitalizētā nošu rakstā jau vairākus gadus palīdz muzikoloģe Marija Beate Straujupe. Viņa arī sagatavo nošu materiālus publicēšanai www.GARAmuzika.lv . Paldies. 

Manai Ventai - jauktajam  korim
Rumbas madrigāls - jauktajam korim
Villa Bangerte – vīri kora grupai
Alekšupīte – jauktajam  korim
Kuldīgas sarkanais dakstiņš - jauktajam  korim
Čarlstons uz vecā tilta - jauktajam korim ar klavieru pavadījumu

 

AVE MARIA (Edgara Račevska - mūzika)

Sieviešu korim ar klavieru pavadījumu -šeit
Sieviešu kora partitūra -šeit
Vīru korim ar klavieru pavadījumu -šeit
Vīru kora partitūra -šeit
Solo ar klavieru pavadījumu in La -šeit
Solo ar klavieru pavadījumu in Si bem. -šeit
Solo ar klavieru pavadījumu in Si -šeit

VAKARS VENTMALĀ (Edgars Račevskis – mūzika, Biruta Senkēviča – vārdi)

Jauktā kora partitūra -šeit
Jauktajam korim ar klavieru pavadījumu -šeit
Sieviešu kora partitūra -šeit
Sieviešu korim ar klavieru pavadījumu -šeit
Vīru kora partitūra -šeit
Vīru korim ar klavieru pavadījumu -šeit

LATVIJAI BŪT (Edgars Račevskis - mūzika, Ludmila Ikere - vārdi)

Jauktā kora partitūra -šeit
Jauktajam korim ar klavieru pavadījumu -šeit
Solo ar klavieru pavadījumu -šeit

DZIESMU LAIVA (Edgars Račevskis – mūzika (17.07.2003.), Kārlis Skalbe – vārdi)

Jauktā kora partitūra

Jauktajam korim ar klavieru pavadījumu

Sieviešu kora partitūra

Sieviešu korim ar klavieru pavadījumu

-šeit

-šeit

-šeit

-šeit

VAKARĀ(Edgars Račevskis – mūzika, Jānis Ziemeļnieks – vārdi)

.
Sieviešu korim ar klavieru pavadījumu -šeit

VENTAS LĀSES (Edgars Račevskis – mūzika, Arturs Heniņš – vārdi. Kora dziesmu cikls - veltījums diriģentam Mārtiņam Ozoliņam un korim „Rāte”) 2011

1. Manai Ventai - jauktajam  korim -šeit
2. Rumbas madrigāls - jauktajam korim -šeit
2. Rumbas madrigāls - jauktajam korim -šeit
3. Villa Bangerte – vīri kora grupai -šeit
4. Alekšupīte – jauktajam korim -šeit
5. Kuldīgas sarkanais dakstiņš - jauktajam  korim -šeit
6. Čarlstons uz vecā tilta - jauktajam korim ar klavieru pavadījumu -šeit

CĪRUĻA DZIESMĀ ZŪŽĪBA SKAN (Edgars Račevskis – mūzika, Dace Lebeda – vārdi)

 Skolotāju korim "Vanema"

-šeit

SERENĀDE (Es tev maija naktī…) (Edgars Račevskis – mūzika, Alfrēds Krūklkis – vārdi)

Vīru korim ar klavieru pavadījumu

Vīru kora partitūra

-šeit

-šeit

OGRES SVĪTA (2011) (Veltījums diriģentei Marikai Slotinai – Brantei, jauktajam korim "Wanden" un vīru korim "Amata") Latviešu tautas dziesmu virkne

Ai vanagi, vanadziņ

Sieviešu kora partitūra

 

-šeit

Nāk rudentiņis

Vīru korim ar klavieru pavadījumu un soprāna un tenora (grupas) solo

 

-šeit

Aiz upītes es uzaugu

Jauktam korim ar klavieru pavadījumu

Jauktā kora partitūra

 

-šeit

-šeit

MANAI SKOLAI (Edgars Račevskis – mūzika, Olga Račevska  - vārdi)

Sieviešu kora partitūra

Sieviešu korim ar klavieru pavadījumu

Vīru kora partitūra

Vīru korim ar klavieru pavadījumu

-šeit

-šeit

-šeit

-šeit

MANAI TURLAVAI (Edgars Račevskis – mūzika, Olga Račevska – vārdi)

Sieviešu kora partitūra

Sieviešu korim ar klavieru pavadījumu

Vīru kora partitūra

-šeit

-šeit

-šeit

MANĀ KULDĪGĀ (Edgars Račevskis – mūzika, Livars Jankovskis – vārdi)

Jauktā kora partitūra

-šeit

MANAI SKRUNDAI (Edgars Račevskis – mūzika, Arturs Heniņš – vārdi)

Vīru korim ar klavieru pavadījumu

Vīru kora partitūra

-šeit

-šeit

BĒRNU DZIESMU CIKLS (Edgars Račevskis – mūzika, Ojārs Vācietis – vārdi)

1. Vabolis -šeit
2. Dancis -šeit
3. Sēnes -šeit
4. Cik -šeit
5. Krusa -šeit
6. Bekpasaciņa -šeit

SUITU DZIESMA (Veltījums Ventspils vīru korim un diriģentei Lorijai Vudai – Cinkuss Altam, baritonam un vīru korim) Edgars Račevskis – mūzika

1. Kad vēl puika biju es -šeit
2. Kāds puisēns jāj pie meitām -šeit
3. Jaunskungs uzkāpj augstus kalnus -šeit

TRĪS LATVIEŠU TAUTAS DZIESMAS Edgara Račevska apdarē (4- balsīgam sieviešu korim a capella)

1. Auga, auga rūžeņa -šeit
2. Nu sala, nu sala -šeit
3. Saimeniece runci kūla -šeit
AIZVER ACTIŅAS UN SMAIDI (Emīls Dārziņš – mūzika, Jāņa Poruka – vārdi, vīru korim aranžējis Edgars Račevskis)

Vīru kora partitūra

-šeit

SPĀNIEŠU ROMANCE (Emīls Dārziņš – mūzika, Aleksandrs Puškins, atdzejojis Vilis Plūdonis - vārdi, vīru korim aranžējis - Edgars Račevskis)

Vīru kora partitūra

-šeit

NESKUMSTI, MEITENĪT (A.Vinters – mūzika, vīru korim aranžējis - Edgars Račevskis)

Vīru kora partitūra

-šeit

PRIEKS PASAULEI (G.Fr. Hendelis – mūzika, sieviešu korim aranžējis - Edgars Račevskis)

 Sieviešu korim

-šeit

TĀ DEBESS IZTEIC (L. van Bēthovens – mūzika, Olgas Račevskas teksta latviskojums)

 Korim

-šeit

PĀRSTEIDZOŠĀ ŽĒLASTĪBA (Tavā žēlastībā Dievs !) Amerikas indiāņu Ziemassvētku dziesma (Aranžējis - G. Vidlunds, sieviešu korim aranžējis - Edgars Račevskis, ērģeļu pavadījums - Aivars Kalējs)

Sieviešu korim ar ērģeļu pavadījumu

Sieviešu kora partitūra

-šeit

-šeit

PĀR MAZO CIEMU IELEJĀ Amerikāņu tautas dziesma  (Aranžējis - R. Villis, sieviešu korim aranžējis - Edgars Račevskis)

Sieviešu korim

-šeit

THE DAY IS PAST AND OVER (Tā diena ir pagātnē tālā) (J.Kristofers Marks – mūzika, sieviešu un jauktajam  korim aranžējis – Edgars Račevskis)

Soprānam, tenoram un sieviešu korim ar klavieru pavadījumu

Soprānam, tenoram un sieviešu korim - balsu partitūra

Soprānam, tenoram un jauktajam korim ar klavieru pavadījumu

Soprānam, tenoram un jauktajam korim - balsu partitūra

-šeit

-šeit

-šeit

-šeit

O HOLY NIGHT Cantique de Noel (A.Adam – mūzika, sieviešu korim aranžējis - Edgars Račevskis)

Sieviešu korim ar klavieru pavadījumu

Sieviešu kora partitūra

-šeit

-šeit

SWING LOW, SWEET CHARIOT Negro Spiritual (Aranžējis - John Clements, sieviešu korim aranžējis - Edgars Račevskis)

Sieviešu korim un kontralta solo ar klavieru pavadījumu

Sieviešu kora un kontralta solo partitūra

-šeit

-šeit

DEEP RIVER Negro spiritual (Aranžējis -  John Clements, sieviešu korim aranžējis - Edgars Račevskis)

Sieviešu korim un kontralta solo ar klavieru pavadījumu

Sieviešu kora un kontralta solo balsu partitūra

-šeit

-šeit

KAD AR UZVARU

Kora partitūra

-šeit

PALIEC SVEIKA

Edgars Račevskis - pārlikums vīru korim

-šeit