“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

Axel Beckers (Tulkots no vācu valodas)

Diseldorfa – Kalkuma, 2011.gada janvāris

 

Manas radošās aktivitātes, kāpēc…

Klusums mani vienmēr ir uzrunājis vairāk nekā ļaudis, tā mana daba. Līdz 16 gadu vecumam kā katram jaunietim, kas labprāt zīmē un nodarbojas ar amatniecību, bija jāsamierinās ar domu, ka neesmu izcilība.Tomēr kādā liktenīgā dienā sajutu nepieciešamību zīmēt. Ģimnāziju beidzot biju izlaiduma labākais audzēknis mākslas priekšmetos un teicamās atzīmes mani iedrošināja pievērsties mākslai profesionāli.

Tiku iesaukts Bundesvērā, kas deva laiku pārdomām, vai māksla nodrošinās manu materiālo labklājību, izgāju mācekļa gadus VW, mācījos arodaugstskolā. Ar saimnieciskās arodaugstskolas diplomu un absolvētu mācekļa stāžu nu jau 33gadus strādāju bankā, tomēr mākslu neesmu pametis novārtā.

Daudzie apmeklētie studiju kursi un studijas Tautas augstskolā Faber – Kastell akadēmijā iedrošināja mani pievērsties regulārām studijām pie mākslas zinātnieces, kas bija specializējusies glezniecībā un grafikā. Kopš 2001.gada studēju individuāli, bet no 2003.gada esmu students Neatkarīgajā Mākslas Akadēmijā (Jurgena Meistera vadībā) Klasiskās zīmēšanas un glezniecības nodaļā.

Mākslas nodarbību laikā mani allaž fascinējusi to noskaņa, klusums. Māksla nu ir kļuvusi par manas dzīves satura krustpunktu. Ja arī vārdu kādreiz pietrūcis, attēls palīdzējis izteikt vissmalkākās jūtu nianses, izteikties tiešāk. Arī es mākslā cenšos Pasauli skaidrot, nevis to vienkārši reproducēt.

 

„Māksla ir Radoši – Veidojošā, kā arī sevis izpatnes un akceptances apvienojums. Tā ir pamats cilvēka Pasaules izpratnes un pārveides un ceļā.“ teicis Vernners Hāne.

Māksla izceļ lietu patieso jēgu (piem. Pasaules radīšana).

Māksla ir, filozofa Heideggera vārdiem runājot, Pateisības izzināšana. Tik mūsu jūtas rada Jēgu.

Māksla man ir mācījusi koncentrēšanās spējas, pašapziņu, radošu atklāsmi, harmoniju un mieru manam trauksmainajam garam.

Mākslai tuvojoties bez aizspriedumiem, var atklāties negaidītais.

Māksla dāvina visaptverošu pārlaicīgu izpratni.

Māksla parāda un liek saprast Dieva – Radītāja diženumu un veicina, dziļā apbrīnā, pielūgsmi Tam.

Māksla ir kultūras un reliģijas neatņemama sastāvdaļa, vērtība.

Pāri visam gribas piesaukt Baha vārdus - „Gloria Die“.

Ceru Jūs iepriecināt ar saviem darbiem GARAzīmēs.

Google Translate

NURME – 2014