“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player
lv de

Fotodr

Es, Volfs Aleksandrs Lakševics esmu dzimis 1931. gada 29. oktobrī Liepājā (Libau). Mani vecāki – Lauksaimniecības padomnieks Teodors Lakševics un viņa sieva Hilda, dzimusi Pedvālē pie Sabiles, baronese fon Firksa.

 

Manas skolas gaitas aizsākās Liepājas vācu privātskolā. Taču jau 1939. gadā  pēc Staļina un Hitlera slepenās vienošanās man kā Baltijas vācietim senču dzimteni bija jāatstāj. Ģimeni izvietoja vācu okupētajās Polijas teritorijās. Tur izglītību privāti apguvu mājās, kamēr 1942. gadā iestājos internātā „Baltiešu skolā“ (Baltenschule), kas Misdrojā uz Vollinas salas.

 

Kad Padomju karaspēks 1945. gada janvārī virzījās no austrumiem, zirgu pajūgos sākās mūsu bēgļu gaitas uz rietumiem. Bēgļu gaitas beidzās, kad sasniedzām baronu un baronesi fon Rīdeļus, kuri mūs draudzīgi uzņēma savā īpašumā – Aizenbahas pilī pie Lauterbahas Hesenē. Drīz tēvs atrada darbu kaimiņu Sikendorfas muižā. Līdz skolu darbības atsākšanai 1945. gada novembrī, tur biju spiests pildīt zirgupuiša pienākumus. Tad iestājos Lauterbahas reālģimnāzijā, ko, noliekot valsts eksāmenus, beidzu 1953. gadā.

 

Pēc tam 3 gadus studēju Frankfurtē pie Mainas un 3 gadus Somijas Ābo Akadēmijā  ģeoloģiju un ģeofiziku. Studiju laikā Somijā, lielākoties somu Lapplandē, strādāju par viesģeologu. Studijas beidzot, ieguvu akadēmisko grādu –„Filozofijas maģistrs“ ģeoloģijā un ģeofizikā.

 

Zviedru Atlas Kopko apvienībā strādāju no 1960. gada. Tur nodarbojos ar izrakteņu kartografēšanu Zviedrijā.

No 1960. – 1962. gadam biju ģeologs LAMCO Libērijā.

No 1963. – 1991. gadam atkal strādaju zviedru Atlas Kopko apvienībā par ģeofiziķi, tad vadīju firmas Bolīvijā, Zviedrijā, Zālamanu salās, Čīlē, Argentīnā, Meksikā un Austrijā.

Urzulu Reicheli, kuras māte bija Nurmes baronese fon Firksa, apprecēju 1964. gadā. Darba gaitās aizjūrās mani pavadīja sieva un mūsu četri bērni.

Zviedrijas pilsētā Kivikā pēc pensionēšanās 1991. gadā iegādājos māju, kur dzīvojam abi ar sievu Urzulu L.

 

Paralēli manai interesei par ģeneoloģiju esmu daudz medījis, strādāju savā parkā un dārzā un vairāk kā desmit gadu, no 1991. gada, esmu veltījis Nurmes dievnama restaurācijai.

 

Volfs Lakševics
Kivik, 10.3.2011

 

Volfs_Laksevics_kopa

1935.gads. Strazde. 1931. gadā dzimušais Volfs un gadu vecākais brālis Oderts Lakševici.
1966. gads. Zālamana salas. Volfs un Urzula Lakševici ar meitām Inesi un Piju.
1991. gads. Volfa Lakševica stāstījums par bēgšanu no Baltijas.
1991. gads. Volfs Lakševics ar mīļo Ušī.

Google Translate

NURME – 2014