“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

ZKalmanisElmars_Smelte_Zenten ZKalmanisSmelte_pie_abeles

Elmārs Šmelte – Literāts, novadpētnieks un publicists – dzimis 1928. gadā Talsu apriņķa Vandzenes pagasta « Sniedzēs », mācījies Oktes un Vandzenes pamatskolās, Talsu vidusskolā.

Pēc Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta beigšanas strādājis par Latviešu valodas un literatūras skolotāju Valmieras rajona Matīšu, Valmieras un Mazsalacas vidusskolās.

!974. gadā atgriezies dzimtajā pagastā un strādājis Vandzenes vidusskolā, pēc tam līdz gadsimtu mijai – Tukuma rajona Zentenes pamatskolā.

Darbojies žurnālistikā, publicēti raksti par literatūru, pedagoģiju un novadpētniecību. Rakstījis arī dzejoļus, tie ievietoti dažādos preses izdevumos, pirmā publikācija 1959. gada žurnālā « Karogs ». Izdoti ceļveži « Mazsalaca » (1972, līdzautors) un « Dzirciems » ( !964), kultūrvēsturiskas ieviržes grāmatas « Zentenes novadā » (1998), « Sniedzes » (1999), « Talsu ģimnāzija » (2004, kopā ar Imantu Tomsonu).

Grāmata « Klusi lauki, rāma tāle » veltīta Vandzenes novada kultūrvēsturē nozīmīgākajai personībai – raksniekam Vilim Veldrem, viņa dzīves un literāro darbu ciešajām saitēm ar Vandzenes pagasta vēsturi, dabu, cilvēkiem.

 

Elmārs Šmelte "Oktes skola". Novadpētnieciski – vēsturisks vēstījums. Redaktore - Mārīte Šmelte, Salikums un noformējums - Anda Arbidāne. Talsi: © Aleksandra Pelēča lasītavas izdevums. 2010.- lpp. – 86. lpp. Lasīt grāmatu - šeit.

Google Translate

NURME – 2014